اطلاعیه مهم تعیین زمان دفاع


کلیه دانشجویان می بایست حداکثر یک ماه قبل از برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه، نسبت به بررسی وضعیت آموزشی و تعیین تاریخ و زمان دفاع خود اقدام نمایند؛ و تاییدیه هیات داوران مبنی بر دریافت دعوتنامه و یک نسخه از پایان نامه (فرم هماهنگی جهت برگزاری دفاع از پایان نامه) را حداکثر 10 روزقبل از تاریخ دفاع تحویل واحد تحصیلات تکمیلی نمایند در غیر این صورت دفاع دانشجو " کان لم یکن" تلقی می گردد و حق هیچگونه اعتراضی ندارد.

نکته1: پیرو آیین نامه شماره 195929/و مورخ 06/09/1395 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشجویان تحصیلات تکمیلی می­بایست متن کامل پایان نامه را پیش از زمان دفاع در سامانه همانندجو به نشانی http://tik.irandoc.ac.ir ثبت نمایند و پس از دریافت نتیجه از سامانه ایرانداک و تایید توسط استاد راهنما و مدیرگروه مربوطه، نسبت به تحویل گزارش مذکور به واحد تحصیلات تکمیلی و تعیین تاریخ دفاع اقدام نمایند.

راهنمای ورود به سامانه همانندجو:

نام نویسی ویژه کاربران(دانشجویان)

درخواست همانندجویی

نکته2: کلیه دانشجویانی که پروپوزال ایشان به تصویب شورای تحصیلات تکمیلی رسیده است می بایست متن کامل پروپوزال با تایید استاد محترم راهنما و مدیر محترم گروه را در سامانه ثبت ایرانداک ثبت و تاییدیه واحد کتابخانه را تحویل واحد تحصیلات تکمیلی دهند