اطلاعیه مهم دریافت کارت ورود به جلسه امتحان


به اطلاع کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد می رساند، به همراه داشتن کارت ورود به جلسه آزمون(گزارش 428) و کارت دانشجویی جهت حضور در جلسه آزمون الزامی می باشد.

مسیرهای دریافت کارت ورود به جلسه آزمون:

  1. گزارش شماره 428.

سيستم گلستان / آموزش/ گزارش هاي آموزش / دانشجو/ اطلاعات ثبت نام و امتحان / برنامه امتحان پايان ترم دانشجو.