اطلاعیه مهم نواقص پرونده نیمسال دوم 98-97


قابل توجه کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد:

به اطلاع می رساند، دانشجویانی که دارای نواقص پرونده می باشند مجوز دریافت کارت ورود به جلسه امتحان را نخواهند داشت؛ لذا کلیه دانشجویان می بایست جهت تکمیل پرونده خود تا تاریخ 1398/03/23 به واحد تحصیلات تکمیلی مراجعه نمایند.

دانشکده کامپیوتر و صنایع

دانشکده عمران-معماری و مدیریت

دانشکده برق