فراخوان پذیرش بدون آزمون(استعدادهای درخشان) دانشجویان ممتاز کارشناسی پیوسته جهت ورود به مقطع کارشناسی ارشد موسسه در نیمسال اول سال تحصیلی 99-98 با ارائه تسهیلات ویژه


جهت تکمیل فرم معرفی نامه استفاده از تسهیلات آئین نامه استعدادهاي درخشان جهت تحصیل در دوره کارشناسی ارشد سال تحصیلی 1399 -1398 اینجا را کلیک نمایید.