اتمام زمان پروژه دانشجویان مهندسی معماری نیمسال اول 98-97 - اطلاعیه اول