اساتید راهنمای سمینار 3972


قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

جهت مشاهده استاد راهنمای خود، بر روی نام دانشکده مربوطه کلیک نمایید.

1- دانشکده کامپیوتر

2- دانشکده برق

3- اصلاحیه دانشکده عمران، معماری، صنایع و مدیریت

جهت دریافت فرم تعیین موضوع سمینار اینجا را کلیک نمایید.

لازم به ذکر است دانشجویان می بایست جهت تکمیل فرم تعیین موضوع سمینار و تحویل آن به مدیرگروه خود حداکثر تا تاریخ 1398/01/31 اقدام نمایند.