تعیین محل کارآموزی نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97 - اطلاعیه اول