زمان انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97


قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

به اطلاع می رساند زمان ثبت نام و انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97 از روز یک شنبه 97/11/07 لغایت پنج شنبه 97/11/11 خواهد بود. همچنین زمان حذف و اضافه از روز شنبه 97/11/20 لغایت پنج شنبه 97/11/25 می باشد.

به علاوه دانشجویانی که درس پایان نامه را قبلاً اخذ نموده اند، لازم است نسبت به اخذ مجدد آن در این ترم اقدام نمایند.

درصورت عدم ثبت نام به موقع، مسئولیت هرگونه عواقب آموزشی، مالی و ... برعهده دانشجو خواهد بود.