تاریخ برگزاری امتحان دروس تداخلی


قابل توجه دانشجویان دارای تداخل امتحان در نیمسال 3971

به استحضار می رساند امتحان دروس دارای تداخل امتحان در تاریخ 97/10/27 به شرح جدول ذیل برگزار می گردد.

ردیف شماره دانشجو نام خانوادگي و نام استاد نام درس شماره صندلي
1 971521016 امین صفار امیرحسین دکتر بحرینی تصویرپردازی رقمی ساختمان شماره 3، صندلی 1
2 961521267 موسایی فراهانی مینو دکتر موسوی راد الگوریتم های پیشرفته ساختمان شماره 3، صندلی 2
3 961521144 فلاح فاطمه دکتر عبداللهی معماری کامپیوتر پیشرفته ساختمان شماره 3، صندلی 3
4 961521081 رضائی محمد دکتر نمازی سیستم های اتکاپذیر ساختمان شماره 3، صندلی 4
5 961540132 موسویان اسماعیل دکتر رضائی آزمایشگاه روسازی ساختمان شماره 3، صندلی 19