فهرست پروپوزال های مصوب


دانشجویان ذیل جهت دریافت برگه اعلام تصویب پروپوزال به واحد تحصیلات تکمیلی مراجعه نمایند.

ردیف نام و نام خانوادگی شماره دانشجویی تاریخ تصویب پروپوزال
1 محمد جواد معین 951523086 96/06/22
2 سید محمد صادق یگانه پرست 951523107 96/06/22
3 محمد گراوند 932521035 96/07/05
4 جواد نعمتی 951540090 96/07/19
5 علیرضا خلیلی 951540029 96/07/19
6 ایمان اسلامی 951540006 96/07/19
7 محمد معارف وند 951540080 96/07/19
8 رضا بداغی 951540014 96/07/19
9 محمد عیدی 951560036 96/08/03
10 حسین اکبر زاده 951560005 96/08/03
11 محمد ازاددانا 951560004 96/08/03
12 حسین نظری 951523098 96/08/03
13 احمد طاهری فرد 951523055 96/08/03
14 علیرضا احمدی 951540002 96/08/03
15 میثم بخشی 951540013 96/08/03
16 مهدی زارع منش 951540040 96/08/03
17 محمود علیئی 951540060 96/08/17
18 محمد ناظر 951540088 96/08/17
19 محمد جواد اسدی 951540005 96/08/17
20 علیرضا سموات 932521025 96/08/17
21 محسن عزیزی 951521128 96/08/17
22 علیرضا عبدالحی 941521106 96/09/01
23 عبداله شفیعی 941521096 96/09/01
24 سهند هاشمی زنور 951523104 96/09/01
25 محمد علی خضری 951523027 96/09/01
26 رضا نهاوندی 951523099 96/09/01
27 مازیار فریدونی 951523062 96/09/01
28 محمد براتی 951540015 96/09/29
29 محمود غفوری 951540064 96/09/29
30 ناصر عبدی لر علی آباد 951540058 96/09/29
31 حسین حسن زاده سورشجانی 951560014 96/09/29
32 وحید باقری راغب 951560049 96/09/29
33 سهیلا امیدی 951560007 96/09/29
34 سیده زهرا آل یاسین 951560006 96/09/29
35 کریم علی مددی 941521223 96/09/29
36 گلایل قرائتی 942521001 96/09/29
37 مینا قزوینی 94152361 96/09/29
38 سندس اردبیلی 951521006 96/09/29
39 فهیمه بهارلو 941521029 96/09/29
40 رئوف رضایی 941512045 96/09/29
41 محمد صدرائی فر 952523026 96/09/29
42 حسن رضا رحمانی 951523036 96/09/29
43 مسعود نامدار 951523097 96/10/13
44 برزو پیردایه 951523015 96/10/13
45 زهره بنائیان 941521028 96/10/13
46 اسماعیل اشراقی 951521015 96/10/13
47 محمد رضا مهرابی 951521182 96/10/13
48 علی عبدالمحمد 951521124 96/10/13
49 معصومه خوبرو 951521071 96/10/13
50 فائزه سادات فخاری 951521209 96/10/13
51 سید محمد میر ابوطالبی رکن آبادی 951523093 96/10/13
52 محمد علی پاشاپور 951521036 96/10/13
53 محمدرضا رسولی 951521084 96/10/27
54 فرید سازوار 951521092 96/10/27
55 علی اکبری 951521019 96/10/27
56 علیرضا ارجمندی 941560001 96/10/27
57 مریم فزون 951560038 96/10/27
58 سید حسین آل طه 952540003 96/10/27
59 عباس حیدرنژاد 951540026 96/10/27
60 حسین سلیم زاده 951521097 96/11/11
61 یحیی امراللهی بیوکی 951540010 96/11/11
62 محمد کشوری 951540071 96/11/11
63 امیر گلیار 951540099 96/11/11
64 زین العابدین احسنی 951522001 96/11/11
65 مجید خاموش 941511010 96/11/25
66 سید علیرضا زاهدی 951540042 96/11/25
67 محمد دارستانی فراهانی 941560013 96/11/25
68 محمد جواد شکری 951523108 96/12/09
69 الهه کلهر 951521150 96/12/09
70 مهدی درزی رامندی 951521074 96/12/09
71 رضا معصومی زواریانی 951540081 96/12/09
72 فرزاد حق نظری 951560016 96/12/09
73 مهسا تولایی 952560005 96/12/23
74 مینا دلیر 952560007 96/12/23
75 سید محمد رضا میر طلایی 942513003 96/12/23
76 ابوالفضل قره داغی 952523035 96/12/23
77 شکوه مومنیان 951560044 96/12/23
78 حمیدرضا نمازی 951540091 96/12/23
79 سید محمد باقر صراف زاده 951540053 96/12/23
80 حسام طایفه رحیمی 951540056 96/12/23
81 رامین آدابی 951540004 96/12/23
82 محمود گل پرور 952523039 96/12/23
83 زهرا سادات فاطمی نیا 951523059 96/12/23
84 زهرا کفشی 951523075 96/12/23
85 علی کریمی 951523074 96/12/23
86 عمار عرب 951521126 96/12/23
87 عباس طاهر 952523027 96/12/23
88 علی ولی 951521200 96/12/23
89 فرزانه زینی وند 951523046 96/12/23
90 حیدر زمردی 952523022 96/12/23
91 امین لطفی پور 951521156 96/12/23
92 فرپور لر کلانتری 951521153 96/12/23
93 احسان رصافیان 951522023 96/12/23
94 سید جلال حسینیان 951522018 96/12/23
95 جعفر صفری تبار 941414021 96/12/23
96 روح اله دهقان محمدی 951523034 96/12/23
97 محمدرضا مهاجری 951523092 96/12/23
98 محمدرضا رحمانی 951523037 96/12/23
99 جواد مکریمی 951523088 96/12/23
100 زیبا یزدانفر 951521203 97/01/22
101 یوسف حاج عینی 951523020 97/01/22
102 زهرا سادات هاشمی نسب 951521201 97/02/05
103 امیر نجمی 951522044 97/03/02
104 مهران شیخ محمدی 951540050 97/03/02
105 زهرا محسنی 951540097 97/03/02
106 امین صحابی پور 951521113 97/03/02
107 محمد جواد بقایی 952521011 97/03/02
108 عبدالرضا برزگر دعویسرایی 951523008 97/03/02
109 سعید بابا خانی 951540012 97/04/06
110 احسان دریکوندی 952540016 97/04/06
111 مصطفی مرادیان 951540079 97/04/06
112 مهدی حیدری 951540025 97/04/06
113 محمد خسروی 952523019 97/04/06
114 نسرین راهی 952521029 97/04/06
115 محمد چوبینی 951521049 97/04/06
116 سحر خیرالدین 952521025 97/04/06
117 افسانه کاظمی 952540025 97/04/06
118 میلاد میرزایی مقدم 951540087 97/04/06
119 فرزانه روحی فرد 951560025 97/04/06
120 علیرضا کوه کن شناس 961540074 97/04/06
121 محمد کاکایی 952540026 97/06/21
122 محمد حسن زاده اصفهانی 961540108 97/06/21
123 آریا حامدی 961540026 97/06/21
124 عباس پیرحسینلو 951524001 97/06/21
125 محمد جواد رضاییان 961540044 97/06/21
126 سید سعید مرادخانی 961560037 97/06/21
127 داود نصیری 951521190 97/06/21
128 محمد شهامی خرمی 961540053 97/07/11
129 فاطمه لبافیان 951521206 97/07/11
130 عادل تبشکار 951522009 97/07/11
131 اکبر علی نژاد 951521131 97/07/11
132 محمد حسین فلاح یخدانی 951523065 97/07/11
133 علی موحدی پور 961523122 97/07/11
134 حسن عطارد 961523089 97/07/11