اطلاعیه ثبت پایان نامه در سامانه همانند جو


پیرو آیین نامه شماره 195929/و مورخ 06/09/1395 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشجویان تحصیلات تکمیلی می­بایست متن کامل پایان نامه را پیش از زمان دفاع در سامانه همانندجو به نشانی http://tik.irandoc.ac.ir ثبت نمایند و پس از دریافت نتیجه از سامانه ایرانداک و تایید توسط استاد راهنما و مدیرگروه مربوطه، نسبت به تحویل گزارش مذکور به واحد تحصیلات تکمیلی و تعیین تاریخ دفاع اقدام نمایند.

راهنمای ورود به سامانه همانندجو:

نام نویسی ویژه کاربران(دانشجویان)

درخواست همانندجویی