ثبت نام در مرحله تکمیل ظرفیت آزمون کاردانی به کارشناسی سال 1397


کدرشته محل مجموعه امتحانی رشته دوره جنسیت
4481 518 مدیریت بازرگانی غیر انتفاعی زن و مرد

دانشجویان گرامی تقاضا می شود در زمان ثبت نام چک های تقسیط را به همراه داشته باشند. براساس اعلام بانک مرکزی، چک ها باید از نوع چک های جدید (صیاد) باشد.

آدرس: انتهای بلوار امین، بلوار الغدیر، بعد از پمپ بنزین، کوچه شماره 11، موسسه آموزش عالی پویش تلفن:16-32855011-025