مراسم سوگواری به مناسبت دهه سوم ماه صفر


هیئت حبل المتین به مناسبت سوگواری های دهه سوم ماه صفر برگزار خواهد کرد

روز دوشنبه به مناسبت سوگواری های دهه پایانی ماه صفر از ساعت 12:30 تا 13:30 مراسمی در نمازخانه دانشگاه برگزار خواهد شد.